SOCIALØKONOMI

Med opstart og registrering af en socialøkonomisk virksomhed har vi sat os et mål om at skabe værdi, effekt og resultater. Ikke bare for den enkelte kandidat, men også for vores kunder og samarbejdspartnere.

Med over 25 års erfaring, indenfor formidling af job og afholdelse af beskæftigelsesrettede forløb, er MPROVE, en socialt ansvarlig virksomhed, der vil udvikle og udbyde forløb for kandidater på kanten af arbejdsmarkedet, samt en række specialiserede løsninger, med fokus på udsatte- og hjemløse unge.

Vi ønsker, med socialt ansvarlig økonomi, at skabe målbare løsninger og resultater for den individuelle kandidat, virksomhed og henvisende institution eller myndighed.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed på normale markedsvilkår. Det er en ‘not-for-profit’ organisation, der først og fremmest har en social eller almennyttige formål. Overskuddet bliver ikke delt ud til en ejerkreds, men bliver i stedet geninvesteret i egen virksomhed, doneret til eller investeret i andre socialøkonomiske virksomheder eller almennyttige formål.

Scroll to top