+45 2550 0020 info@mprove.dk
Vælg en side


DEN RIGTIGE
VEJ TIL JOB

Med fokus på individuelle løsninger
kommer vi altid sikkert i mål.

VISION
/MISSION

Mprove har en vision om at skabe reel forandring og værdig progression for målgrupper med udfordringer, primært indenfor beskæftigelse.

Mprove har to primære mål:
At hjælpe den enkelte borger til at skabe en meningsfyldt, sund og selvstændig hverdag.
Et 100% virksomheds- og uddannelsesrettet fokus sikrer motivation, afklaring og selvforsørgelse for borgeren.

N

RELATIONER

Relationen til kandidat og virksomhed sikrer målet.

N

SPARRING

Individuel og fælles:
sparring og vejledning.

N

MATCH

Relationer og netværk sikrer holdbare match.

N

JOB

Langt over 50% går i job eller uddannelse.

VORES 4 TRIN

Gennem mange års erfaring indenfor beskæftigelsesrettede forløb, har vi udviklet en række forskellige forløb for borgere visiteret til fleksjob, aktivitets- og uddannelsesparate, sygedagpengemodtagere og udsatte/hjemløse unge.
Forløbene er altid med løbende optag.

VELKOMMEN HOS MPROVE

Forud for opstart på forløbet, kontaktes den enkelte borger personligt og gives mulighed for at få besvaret evt. spørgsmål om forløbet, samt for at få aftalt første indledende, individuelle møde.
Her sikrer vi at alle føler sig velkommen, set og hørt. På den måde kommer vi godt fra start og sikrer den gode relation.

INDIVIDUELLE MØDER

Første møde har fokus på afdækning af den enkeltes ressourcer, kompe-tencer udviklingsmuligheder og årsag til ledighed. Dette for at kunne igangsætte borgerens process og progression, allerede fra første møde.
Vi har fra første møde fokus på at finde en relevant virksomhedspraktik med mulighed for job.

UNDERVISNING OG JOBFOKUS

Udover de individuelle møder deltager kandidaten i ugentlige virksomheds-besøg eller temabaseret undervisning med relevante, mentale, socialefaglige eller beskæftigelses-rettede emner.
Uanset om kandidaten er fleksjobber eller uddannelsesparat, er der altid et højt fokus på den jobrettede indsats og selvforsørgelse som mål.

OPFØLGNING / EFTERVÆRN

Når kandidaten overgår til job, eller starter i praktik, laver vi altid opfølg-ninger. Vi ved at overgangen kan være svær, og stiller os derfor til rådighed for både kandidat og virksomhed i minimum 3 måneder efter jobstart.
Hvis kandidaten mod forventning ikke går i job, så følger vi op efter forløbets afslutning, så vi sikrer den fortsatte proces.

“Vores vision er at skabe reel forandring og værdig progression, med effekt og resultater for alle implicerede, og så skal vi, med et målrettet fokus og strategiske partnerskaber, blive en
afgørende aktør for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

Claus Alsøer

Adm. Direktør

SPØRGSMÅL?

KONTAKT OS HER

7 + 5 =

MProve følger et ledelsessystem for informationssikkerhed,
under standarten for ISO/IEC 27001.

MProve  ·  Esagervej 16, st. , 8230 Åbyhøj  ·
cvr: 40184171  ·  info@mprove.dk ·  +45 2550 0020